Трудност: 2 / 5

Застанете на успоредка и изпънете крака надолу. Започнете да повдигате крака като ги свивате в коленете.