Трудност: 2 / 5

Хванете ръкохватката на скрипеца така че дланите да сочат нагоре, застопорете лактите на скотовата пейка. Придърпвайте скрипеца нагоре до положение в което ръкохватката е над лактите. Старайте се да не местите или повдигате лактите. Напрежението трябва да пада изцяло върху бицепсите.