Трудност: 3 / 5

Застанете пред долен скрипец, изправени или на колене на пода, с гръб към скрипеца. Хванете ръкохватката с две ръце (препоръчително е да използвате V-образна ръкохватка). В стартова позиция ръцете са зад врата. Започнете да разтягате нагоре, до изправено положение на ръцете, така че тяхното положение да е над главата. Задръжте и бавно върнете в изходна позиция.  Старайте се да пазите една и съща позиция на лактите по време на упражнението.