Трудност: 2 / 5

Седнете пред горен скрипец, хванете лоста така че дланите да сочат към скрипеца, захватът трябва да е по-тесен от разстоянието между раменете. Започнете да придърпвате лоста надолу, докато стигне горната част на гърдите. Поддържайте врата, гърба и главата в права линия по време на изпълнение на упражнението.

Издишвайте докато придърпвате лоста надолу и вдишвайте докато го отпускате.