Трудност: 5 / 5

Това упражнение се препоръчва основно за мъже, тъй като то изисква добре развити бицепси и раменни мускули. Ако все пак имате необходимата сила в тези мускулни групи, можете да го изпълнявате, тъй като то натоварва цялото тяло.

Хванете лоста със тесен захват, разстоянието между ръцете ви трябва да е колкото това между раменете. Дланите трябва да сочат назад. Започнете да се набирате нагоре, докато лоста не остане под брадичката ви. Отпуснете и повторете. За да натоварите повече гърба можете да свиете краката в коленете и да ги кръстосате.