Трудност: 2 / 5

Седнете пред горен скрипец, хванете двойна ръкохватка, така че дланите ви да сочат една към друга и ръцете да са успоредни една на друга. Започнете да придърпвате ръкохватките надолу, докато стигне горната част на гърдите. Поддържайте врата, гърба и главата в права линия по време на изпълнение на упражнението.

Издишвайте докато придърпвате лоста надолу и вдишвайте докато го отпускате.