Трудност: 3 / 5

Застанете изправени пред долен скрипец, хванете средна ръкохватка с двете ръце. Започнете да повдигате ръкохватката нагоре, докато стигне до брадата. Лактите трябва да са над ръкохватката по всяко време на упражнението. Върнете в изходна позиция и повторете.