Трудност: 2 / 5

Изправете се и хванете дъмбелите в двете ръце. Захвата трябва да бъде на ширината на раменете и дланите трябва да сочат към тялото. В изходна позиция, ръцете ви трябва да са пред тялото, на нивото на бедрата.

Започнете да повдигате първо едната ръка нагоре и напред (движението се извършва от рамото), докато дъмбела стигне нивото на очите. Дръжте тялото в изправена позиция по време на упражнението.

Върнете в изходна позиция и повторете с другата ръка.