Трудност: 4 / 5

Застанете изправени, изпънете единия крак назад и го поставете върху швейцарска топка. Започнете бавно да клякате, като тежестта пада на другия крак, докато бедрото стане успоредно на пода, като можете да разперите ръце встрани за да поддържате баланса на тялото. Върнете обратно по същия начин и повторете.