Трудност: 4 / 5

Застанете изправени, хванете лост зад врата. Пристъпете встрани с единия крак и го свийте в коляното. Ходилото трябва да сочи напред, а не встрани. Нека другия крак е изпънат. Изтласкайте се до изходна позиция и повторете с другия крак. Дръжте гърба изправен по време на упражнението.