Трудност: 1 / 5

Легнете по корем на машина за бедрено сгъване на задната част на краката. Подсигурете единия крак на определените за това места. Започнете да свивате бедрото, като повдигате крака нагоре. Задържайте преди да върнете в изходна позиция за да усетите напрежението в задната част на бедрото.