Трудност: 4 / 5

Поставете прав лост на земята. Застанете пред него, така че пръстите на краката ви да са точно под лоста. Разтворете краката на нивото на раменете. Наведете се и хванете лоста, като можете да свиете крака леко в коленете. Захвата на ръцете ви трябва да бъде по-тесен от разстоянието между краката, тоест, лактите трябва да са между коленете в изходна позиция. С изправен през цялото време гръб, започнете да се изправяте. Дръжте лоста максимално близо до тялото по време на упражнението.