Трудност: 1/5

 

Поставете тежест, седнете така че колената ви да прилягат добре на упората в горната част на уреда. Ходилата ви трябва да са поставени върху указаното място на платформата в долната част. Започнете да се повдигате тежестта на пръсти.